Øvre Steinaunet

Byggetrinn 2 og 3

Backe Trondheim AS har fått i oppdrag av Nordr Norge AS å bygge andre og tredje byggetrinn i boligprosjektet Øvre Steinaunet. De to byggetrinnene utgjør til sammen 96 leiligheter, og er den del av det første boligprosjektet i Trondheim som miljøsertifiseres med BREEAM. Byggetrinn 2 (BB2) og byggetrinn 3 (BB3), er nå overlevert og tatt i bruk. 

Denne nettsiden drives av Backe Trondheim og er ment å fungere som informasjonskanal til naboer og andre interessenter i området. Vi vil forsøke å holde siden oppdatert med informasjon om fremdrift og eventuelle andre forhold som kan påvirke dere som bor i nærområdet. Informasjonen vil legges ut i form av nyhetsbrev, som du finner under fanen "nyheter og informasjon". I tillegg vil informasjon om byggeplassen oppdateres, ut i fra hvilken fase de ulike byggetrinnene er i.

Om dere ønsker å gi oss en tilbakemelding er det gitt mulighet for det gjennom å trykke på fanen "kontakt" øverst på denne siden. Deretter er det bare å fylle ut tilbakemeldingsskjema.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å begrense påvirkning fra byggeplassen gjennom hele byggeprosessen.

Backe Trondheim

Backe Trondheim er en velrennomert byggentreprenør i Trøndelag som er kjent for å levere god kvalitet og et solid håndverk i alle sine prosjekter.

Selskapet ble opprinnelig etablert under navnet Norvik og Aasen i 1952. Siden den gangen har vi bygget utallige boliger, i tillegg til en lang rekke offentlige bygg og næringsbygg.

Vi skal styrke vår stilling som en av de ledende byggentreprenørene i Trondheim og omegn. Det skal vi gjøre ved å fortsette å tiltrekke oss regionens dyktigste håndverkere og funksjonærer. Vi i Backe Trondheim er svært stolte av ryktet vi har som en av Trondheims beste og mest faglig spennende arbeidsplasser, akkurat som vi verdsetter den gode dialogen vi fører med flere av regionens ledende byggherrer.

Backe Trondheim har siden 2011 vært en del av Backe. Det gir selskapet blant annet tilgang på mange stabsfunksjoner og en større økonomisk trygghet, som igjen åpner døren for å kunne gjennomføre store og kompliserte byggeoppdrag. 

backe-symbol-cmyk-01.png

Nordr

Nordr er allerede en av Nordens største eiendomsutviklere og har bygget et titusentalls hjem i Sverige og Norge. Vi har med oss en fantastisk arv, over 80 års erfaring med å bygge trygge og varige konstruksjoner i noen av verdens mest værharde og utfordrende strøk. Denne arven tar vi med oss når vi utvikler fremtidens boliger og nabolag.

I Nordr er vi 160 kolleger spredt fra Trondheim til Malmø og alle jobber mot samme mål: Å skape boliger hvor mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner føler seg hjemme. Funksjonelle, smarte, bærekraftige og fine hjem, hvor trivselen er like stor på utsiden av husets fire vegger som på innsiden. I Nordr ønsker vi å løfte blikket, og bidra til at også nærområdet får kvaliteter som skaper trivsel og tilhørighet. Gode nabolag danner gode lokalsamfunn.

Eiendomsmarkedet utvikler seg fort, både teknologi og trender er i kontinuerlig endring. For å tilby boliger som treffer markedet, er vi i Nordr helt avhengige av å kommunisere tett med deg som kunde. Det er først når vi lytter til behovene dine, at vi kan skape hjemmet du ønsker deg.

nordr.jpg