Aktivitetene for BB3

Prosjektet er ferdigstilt og overlevert til byggherre/ boligkjøpere.

Vi gratulerer med ny bolig og et flott bygg, og ønsker å takke naboer for tålmodigheten under byggeperioden!

 

Aktivitetene for BB2

Prosjektet er ferdigstilt og overlevert til byggherre/ boligkjøpere.

Vi gratulerer med ny bolig og et flott bygg, og ønsker å takke naboer for tålmodigheten under byggeperioden!

 

 

Logistikk i nærområdet

Det vil være periodevis mye trafikk langs veien inn til første byggetrinn. For å ivareta sikkerheten til fotgjengere i området på best mulig måte er det etablert en egen gangvei. Denne er separert fra veien som benyttes til anleggstrafikk. Vi ber alle fotgjengere om å benytte den etablerte gangveien!

Det er flere aktører som for tiden bygger på området. Det er derfor laget en oversikt over området. Bildet under viser hva som er avstengt område til byggeplass, samt kjøremønster for beboere og gjester av BB1 og BB2.

trafikkplan-innflytting-bb2.jpg