Øvre Steinaunet 

På Øvre Steinaunet bygges nå 3.byggetrinn av Backe Trondheim, med Nordr som Byggherre. Eiendommen ligger tett på markagrensa mellom Steinan og Risvollan, og har tidligere blitt omtalt som Blaklia og Blaklieggen. 

Byggetrinn 3, også kalt BB3, ligger rett sør-øst på tomta. Denne er planlagt som en leilighetsblokk over 8 etasjer, med til sammen 40 leiligheter i ulike størrelser. Her vil inngangen fra byggets nordside gå til en oppgang som leder ut til svalganger oppover i etasjene. I underetasjen vil det bygges parkeringsplass.

Backe Trondheim har tidligere ferdigstilt byggetrinn 2, BB2, i dette prosjektet. Prosjektet sto ferdig i juni 2023.

Miljøsertifisert av BREEAM-NOR

Dette er Trondheims første boligprosjekt med BREEAM-NOR sertifisering. Det betyr at alle sidene av miljøarbeidet med de nye boligene blir dokumentert og målt. Fra biologisk mangfold og inneklima til CO2-utslipp og avfallshåndtering.

Et bygg utviklet og sertifisert i henhold til BREEAM-NOR gir økt bokvalitet ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger. Her er alle produkter som f. eks heiser, hvitevarer og utebelysning valgt med hensyn til energiforbruk.

Avfallshåndtering tilrettelagt for effektiv sortering, smarthusteknologi og gode lademuligheter for el-bil er noen av fordelene ved å bo i BREEAM-NOR-sertifiserte Øvre Steinaunet.